Den digitale økonomi tvinger pensionsselskaberne til at gentænke deres forretningsmodel for at øge deres relevans hos kunderne. Formålet er, at man som pensionsselskab rammer bredere end kundens basale behov for sikkerhed i tilfælde af sygdom, dødsfald og pensionering.

Lars Albert Thomsen, Trustworks

Pensionsmarkedet

Den digitale økonomi buldrer frem og det medfører, at de etablerede spillere i markedet vil opleve øget konkurrence, som forstærker behovet for nytænkning, omstillingsparathed og digital transformation.

I den finansielle sektor fremprovokeres den øgede konkurrence af adskillige faktorer, af hvilke det især er værd at nævne EU direktivet PSD2, et utal af Fintechs, der fokuserer på specifikke nicher og leverer sublime brugerrejser, og sidst, men ikke mindst utraditionelle konkurrenter som, ud af det blå, melder deres indtræden i markedet.

Pensionsmarkedet har dog endnu ikke været o er for den stigende konkurrence i samme grad som bankerne. Dette skyldes dels at den tunge regulering af pensionsbranchen udgør en enormt høj indgangsbarriere for nye konkurrenter. Den danske pensionsbranche forvalter godt
4.400 milliarder kr. for 2,6 millioner opsparende danskere1, og er derfor en væsentlig faktor i den danske økonomi. Derudover er markedet mættet, volumen er konstant og kunderne oplever at produktudbuddet gro sagt er ens på tværs af selskaberne.

Til trods for forsøg med at konkurrere på forsikringsvilkår, er et af de væsentligste konkurrenceparametre, som flytter kunder imellem pensionsselskaberne, typisk prisen på syge- og livsforsikringer. Det sætter et nedadgående prispres på disse produkter, som de fleste pensionsselskaber sælger til priser, der ikke honorerer deres dækningsgrader. Derfor taber pensionsselskaberne hvert år store summer på den del af deres kerneforretning, der vedrører syge- og livsforsikringer, og ganske naturligt ser vi nu en begyndende trend hvor forsikringspriserne sættes op.

Pensionsselskaberne er til gengæld dygtige til at forrente kundernes pensionsopsparinger, og forsikringsforretningens underskud finansieres ved hjælp af egenkapital, der blandt andet opbygges igennem direkte og indirekte omkostninger til investeringspleje.

Sidst, men ikke mindst ser det ud til, at der vil ske en konsolidering i pensionsmarkedet, hvor de større selskaber vil indlede M&A aktiviteter. Formålet er at opnå strategiske gevinster, dels i form af stordri sfordele i administrationen, men også for at opbygge større investeringsporteføljer og dække omkostninger til store transformationsprojekter.

Overordnet set vil pensionsselskabernes nuværende tilgang til udfordringerne ikke tilfredsstille markedet i det lange løb. Men på længere sigt er det ikke nok udelukkende at konkurrere på forsikringspriser, historisk afkast, nye kernesystemer og ÅOP/ÅOK. Der er derfor behov for et bredere perspektiv.